Onze missie en visie

‘Ook als je (nog) geen woorden hebt, luisteren we’

 

Al onze activiteiten zijn gericht op persoonlijke vorming en ontplooiing van de totale mens vanuit een holistische visie. Rust, aandacht, eenvoud, openheid, humor, ruimte, plezier, vrijheid en verbinding zijn onze kernwaarden. Onze missie is geslaagd als het vanzelfsprekend is om elkaar met openheid en waardering tegemoet te treden, als bewustzijn van denken, voelen en handelen een onbewuste bekwaamheid is. Als ieder een plek heeft  en daarin wordt gezien en gehoord. Als samen creëren, in verbinding en vrijheid, leidt tot groei en ontwikkeling. Als oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaars handelen, denken en voelen de basis is voor samen werken en samen leven. Als ieder in vrede en met liefde voor zichzelf in het leven staat. Als Passie en Talent de nieuwe duurzame bron van Energie is.

Vakkundigheid en professionaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. We zijn goed opgeleid en hebben ruim ervaring opgedaan in ons vak. Het is onze Passie te inspireren, te coachen en te trainen om zo onze bijdrage te leveren aan totale bewustwording en groei.