Ons aanbod

‘Doen geeft Energie’

 

Jij wilt verandering brengen in jouw leven en vooruit kijken. Jij verlangt ernaar met zelfvertrouwen het leven vast te pakken en keuzes te maken die horen bij wie jij bent, wat jij belangrijk vindt en wat jij kunt. Want dát brengt levensvreugde! Dit is jouw startpunt van verandering naar een leven waar jij de regie hebt en waar jij in verbinding bent met jouw omgeving.

Wat gaan we doen?

We stellen een individueel coachtraject samen die geheel afgestemd is op jouw persoonlijk wens, doel of verlangen. We lopen de volgende route:

  • Kennismakingsgesprek en oriëntatie op de vraag (gratis en vrijblijvend);
  • Intakesessie om structuur aan te brengen en een lijn uit te zetten;
  • Coachsessies waarin we inhoudelijk aan het werk gaan;
  • Afronding en nazorg.

Het aantal sessies en de doorlooptijd is afhankelijk van de vraag en het verloop van het proces. Hierover worden van tevoren duidelijke afspraken gemaakt.

De fysieke en emotionele reactie op een groeiproces verschillen van mens tot mens. Wij werken vanuit een holistische visie en zijn opgeleid en getraind om signalen van het lichaam te herkennen en daar adequaat op te reageren. Wij zijn allemaal een geheel van lichaam en geest, dus alles wat wij meemaken heeft invloed op ons totale mens-zijn. De aanvullende expertise binnen het Centrum blijkt een krachtige formule. De afstemming tussen het werk van Marjoke en Carry is altijd op maat, ritme en tempo van jouw proces. Jij hebt de regie over de keuzes die je hierin maakt.

Hoe verloopt het proces?

Bij veranderingen ervaren mensen vaak verlies van vanzelfsprekendheid en daarmee onzekerheid over en angst voor een nieuwe realiteit. De transitie naar een nieuwe realiteit betekent het aangaan en doorleven van verschillende emoties om de verandering aan te gaan, het opruimen van blokkades om een nieuw fundament te creëren en het aanboren van hulpbronnen om vorm te geven aan een nieuw ‘bouwwerk’.

De inzet van Marjoke is gericht op de mens achter het gedrag door het toepassen van mentale, fysieke en systemische werkwijzen. Gedrag is een expressie van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden en waar wij in geloven. Dit zijn mentale processen die leiden tot een emotie van waaruit wij ons gedrag sturen. Emotie komt voort uit de betekenis die wij geven aan een gebeurtenis en de betekenis die wij geven komt voort uit de waarde die wij hechten aan dat moment. Als het gedrag overeenkomt met wat wij werkelijk belangrijk vinden én met wie wij zijn, dan noemen we dat congruentie en dat geeft energie. Is dat niet zo, dan kost dat energie.

Verder werkt Marjoke ook met familie- en organisatieopstellingen. Tijdens het coachproces kan een patroon van denken, voelen en handelen duidelijk worden dat je in de weg zit en waarvan je de oorsprong niet meteen helder krijgt. Waarschijnlijk is dat een patroon dat ontstaan is uit een verstrikking in het systeem waar je bent opgegroeid. Om inzicht te krijgen in een dieper liggend patroon en dat te veranderen is systemisch werk een prachtig middel.

Carry kan jouw groeiproces ondersteunen door zijn werk als energetisch therapeut. Onverwerkte emoties hebben de neiging vast te gaan zitten in het lijf. Dit kan hoofdpijn, buikpijn of gespannen spieren tot gevolg hebben en dat kan het proces van verwerking blokkeren. Tijdens een energetische behandeling beïnvloedt Carry de energiestromen in het lichaam zodat fysieke verwerking van emoties plaats kan vinden.

Wij passen enkel methodieken en technieken toe waarin we zijn opgeleid en waarvan wij weten dat het werkt en we zijn zorgvuldig in de keuze en in de uitvoering.

Spreekt het je aan of heb je nog vragen? Neem contact met ons op:

info@passietalentenergie.nl

0633080124